4 ЛАН ООД
Качествени ИТ услуги
 
качествени ИТ услуги

 
 
OUTSOURCING

Отдалечено управление и поддръжка на LAN (outsourcing) -
изключително удобна за клиента услуга. Ние настройваме и поддържаме Вашата компютърна мрежа и  инсталираните при Вас компютри без да е необходимо физическото ни присъствие във Вашият офис. Отстраняваме проблемите веднага след тяхното регистриране. Не е необходимо да имате назначени при Вас компютърни специалисти. Работата по поддръжката на инсталираната при Вас компютърна техника се управлява изцяло от Нашите специалисти. Ползвайки услугите на „
4LAN“, Вие имате възможност  да планирате гъвкаво, да намалите разходите за труд и неговото администриране - не се налага да плащате осигуровки, платен отпуск, болнични, майчински и други подобни разходи, необходими при наемане на щатни служители, които да се грижат за поддръжката на компютърната Ви техника.


 
   
Copyright © 2007, 4 ЛАН - ООД . Всички права запазени