4 ЛАН ООД
Качествените ИТ услуги
 
качествени ИТ услуги

 
 
Компютърни мрежи

Проучване, проектиране и изграждане на компютърни мрежи 100/1000 MBit/s на базата на оптични влакна (fiberoptic) .
 – Тази дейност включва детайлно запознаване със структурата на обекта на клиента. Провеждане на анкета за разположението на съществуващи компютърни работни места. Проектиране и съгласуване на проекта. Доставка на оборудване. Извършване на строително монтажни дейности, полагане на fiberoptic кабелната мрежа. Сплайсване (заваряване) на оптичните влакна. Тестване и сертифициране на готовата мрежа.

Проучване, проектиране и изграждане на Base-Т Ethernet компютърни мрежи 10/100/1000 MBit/s на базата на медна усукана двойка ( UTP, FTP кабели).
– Тази дейност включва детайлно запознаване със структурата на обекта на клиента. Провеждане на анкета за разположението на съществуващи компютърни работни места. Запознаване с плановете за развитие и увеличаване на компютърните работни места. Проектиране и съгласуване на проекта за структурна кабелна мрежа включваща в себе си телефонна инсталация, компютърна мрежа, видео системи, пожаро - известителна и охранителна системи. Доставка на оборудване. Извършване на строително монтажни дейности, полагане на кабелната мрежа. Монтиране на розетки, терминиране на елементите. Инсталиране и оборудване на комуникационен шкаф. Тестване и сертифициране на готовата мрежа. Всички работи по проучване, проектиране и изграждане се извършват от специалисти с висока квалификация, голям опит и сертификати на AMP ACT sm  I Installing And Connectorizing LAN Cabling Systems.

Тестване и сертифициране на изградени LAN
 – провеждането на тестове се извършва със специализиран уред.
За различните преносни среди (мед, оптика) се измерват специфични параметри. Измерванията се извършват на базата на утвърдените стандарти за изграждане на структурни кабелни системи. Финализиране на теста с печатно копие на получените резултати. Сертифициране на готовата мрежа.


 
   
Copyright © 2007, 4 ЛАН - ООД . Всички права запазени